thoanco_1995

♥ Bạn ngã. Ổn thôi. Chỉ cần bạn đứng lên. Sao bạn không nhìn lên bầu trời khi bạn đứng dưới nó. Bầu trời xanh đang trải dài trước mắt bạn. Sao bạn không cười với mình? Bạn vẫn sống. - Aya Kitou.

Kết bạn